Integratieve coaching

Ik ben opgeleid bij Groundwork en erg enthousiast over de integratieve benadering. Integratieve coaching maakt gebruik van inzichten en methodieken vanuit verschillende disciplines en psychologische stromingen. Daarnaast gaat het uit van een holistisch mensbeeld: de psychische (gevoelens, gedachten en gedrag), sociale, spirituele en lichamelijke dimensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Onze gedachten en ons gedrag hebben we meestal redelijk in beeld, maar onze emoties en ons lichaam hebben ons zoveel te vertellen. In de coaching leer je daarnaar te luisteren en er steeds meer regie over te krijgen.